Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 VIDEOKANAL

 Artiklar    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

GRATIS PERSONLIGHETSTEST


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »Två regler för ett lyckligt liv

- av L. Ron Hubbard -


Är du FÖRETAGARE?
Eller CHEF? »
  
Ett: Var i stånd att uppleva vad som helst.

Två: Orsaka endast sådant som andra lätt kan uppleva.

Människan har haft många gyllene regler. Den buddistiska regeln "Gör mot andra vad du vill att dessa andra skall göra mot dig" återfinns ofta i andra religioner.
En ny syn på livet, av L. Ron Hubbard
Info/Beställ »
Men även om sådana gyllene regler har bidragit till att höja människan över djuren, har de inte med någon säkerhet resulterat i själslig hälsa, framgång eller lycka. En sådan gyllene regel anger endast orsakspunkten eller i bästa fall den reflexiva effektpunkten. Detta är något man själv gör mot sig själv, och tenderar att medföra ett tvångsmässigt orsakande. Ingen tanke ägnas åt vad man skall göra åt sådant som görs mot en själv av andra, som inte har fått lära sig denna regel.

Hur handskas man med det onda som görs mot en själv? Den buddistiska regeln säger inget om det. Resultatet blev många på måfå hopkomna svar. Bland dessa märks de svar som Christian Science erbjuder (effekt - dvs inverkan - på en själv existerar inte), de första kristnas svar (bli martyr) och de kristna prästernas svar (fördöm all synd). Sådana lösningar på effekter som skapats mot en själv leder till ett inte helt förnuftigt sinnestillstånd och faktiskt till olycka.

När ens hem har bränts ner och familjen kremerats är det till föga tröst att 1) låtsas som om det inte har hänt, 2) likna sig vid Job eller 3) fördöma alla mordbrännare.

Så länge man är rädd för eller lider av våldets verkningar, kommer man att utsättas för våld. När man kan uppleva exakt vad som görs mot en, då - under över alla under! - händer det inte!

Hur man skall kunna vara lycklig i detta universum är ett problem som få profeter eller vise män har vågat begrunda direkt. Vi finner att de "löser" lyckans problem genom att försäkra oss om att människan är dömd att lida. De försöker inte förklara hur man blir lycklig, utan hur man skall stå ut med att vara olycklig. Ett sådant lättvindigt antagande, att lyckan är en omöjlighet, har fått oss att inte bry oss om att verkligen undersöka hur vi skall kunna bli lyckliga. Därför har vi stretat framåt mot ett negativt mål: om vi gjorde oss kvitt all olycka på jorden, skulle livet på den bli drägligt. Om man ständigt försöker bli kvitt någonting, erkänner man också ständigt att man inte kan konfrontera det - och därför gick det utför med oss alla. Livet blev en nedåtgående, krympande spiral av fler och fler saker som vi inte kunde konfrontera. Sålunda gick vi mot blindhet och bedrövelse.

För att vara lycklig behöver man bara vara i stånd att konfrontera, dvs uppleva, de saker som är.

Olycka är endast detta: oförmåga att konfrontera det som är.

Härav regel nr 1: Var i stånd att uppleva vad som helst.

Effektsidan av livet förtjänar att noga beaktas. Det som vi själva orsakar förtjänar också att undersökas.

Att bara skapa sådana effekter som andra lätt kan uppleva ger oss en helt ny levnadsregel. Ty om man gör detta, vad skulle man då kunna göra som man vore tvungen att undanhålla från andra? Det finns ingen anledning att undanhålla sina handlingar eller att ångra dem (vilket är samma sak), om ens egna handlingar lätt kan upplevas av andra.

Detta är ett allmängiltigt kriterium (och en definition) på riktigt handlande - att endast göra sådant som andra kan uppleva.

Om du granskar ditt liv, finner du att du endast besväras av de handlingar som en person har begått, som andra inte kunde ta emot. Följaktligen kan någons liv bli en enda härva av tillbakahållet våld, vilket gör att han påverkas av det våld som andra har orsakat.

Ju fler handlingar en person har gett upphov till, som andra inte kunnat uppleva, desto värre blev den personens liv. I insikt om att han hade orsakat någonting dåligt, eller att alltför många dåliga saker redan hade orsakats, upphörde han att orsaka någonting - vilket är ett olyckligt tillstånd att vara i.

Smärta, missemotion, medvetslöshet, sinnessjukdom - allt är resultatet av att man har orsakat sådant som andra inte lätt kunnat uppleva. Till grund för allt detta ligger en företeelse som vi kallar "nå-undanhålla". När man försökte nå på ett sådant sätt att man gjorde det omöjligt för någon annan att uppleva det, nådde man ju faktiskt inte fram, eller hur? Om man försöker "nå" en person med en pistol, fastän denne är ovillig att bli skjuten, når man inte personen, utan uppnår i stället en protest från denne. Alla dåliga sätt att nå nådde i själva verket aldrig fram. Det blev alltså ingen kommunikation, och slutresultatet blev att den person som försökte nå fram i stället undanhåller/håller tillbaka. Detta "nå-undanhålla" blir till sist en oförmåga att skapa kontakt - och därav följer dålig kommunikation, dålig verklighet, dålig affinitet.

Kommunikation är ett sätt att nå andra. Om man inte kan skapa kontakt, blir alltså ens förmåga att kommunicera låg; ens verklighetsuppfattning blir låg, för om man inte kan kommunicera kan man faktiskt inte lära känna andra; och om man har lärt känna andra dåligt eller inte alls, känner man heller inte något för dem, och följaktligen blir ens affinitet låg. Affinitet, verklighet och kommunikation samverkar. Om en av dessa tre ligger högt, ligger de andra två också högt; men om en av dem är låg, ligger även de andra på en låg nivå.

Dåliga handlingar är alltså alla sådana handlingar som inte lätt kan upplevas av den som utsätts för dem.

Låt oss nu, med denna definition för ögonen, granska våra egna "dåliga handlingar". Vilka var dåliga? Endast de handlingar som inte med lätthet kunde upplevas av någon annan var dåliga. Så vilka av de mest "populära" dåliga handlingarna i samhället är verkligen dåliga? Verkliga våldshandlingar som resulterar i smärta, medvetslöshet, sinnessjukdom och svåra förluster kan för närvarande betraktas som dåliga. Nå, men vilka andra handlingar som du har begått anser du vara "dåliga"? De saker du har gjort, som du själv inte lätt kunde ha upplevt, var dåliga. Men de saker du har gjort, som du själv kunde ha upplevt om de hade gjorts mot dig, var inte dåliga. Detta ändrar då verkligen ens syn på saker och ting!

Man behöver inte leva ett liv fyllt av våld bara för att bevisa att man kan uppleva. Vitsen är inte att bevisa att man kan uppleva, utan att återvinna förmågan att uppleva.

Därför har vi idag två gyllene regler för ett lyckligt liv:

1. Var i stånd att uppleva vad som helst, och

2. Orsaka endast sådant som andra lätt kan uppleva.

Din reaktion på dessa två regler säger dig hur långt du har kvar att gå.

Och om du förverkligar dessa två gyllene regler, kommer du att bli en av de lyckligaste och mest framgångsrika människorna i detta universum, ty vem skulle då kunna styra dig med onda medel?L. Ron Hubbard
Grundare av Dianetik och Scientologi


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »


GRATIS PERSONLIGHETSTEST
 
Studiebesök, skolföredrag, grupparbeten om Scientologi

Om du har frågor kring personlig utveckling eller andligt helande, KONTAKTA OSS gärna!

Utforska ditt undermedvetna! Använd DIANETIK av L. Ron Hubbard.