Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 VIDEOKANAL

 Artiklar    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

GRATIS PERSONLIGHETSTEST


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »Den anti-sociala personligheten

- av L. Ron Hubbard -


Är du FÖRETAGARE?
Eller CHEF? »
  
et finns vissa utmärkande egenskaper och mentala attityder som får omkring tjugo procent av en ras att våldsamt motsätta sig varje verksamhet och grupp som syftar till förbättring.

Sådana människor sägs ha antisociala tendenser.

När ett lands rättsliga eller politiska struktur blir sådan att den gynnar sådana personligheters innehav av förtroendeställningar, då blir alla kulturspridande organisationer i landet undertryckta, och ett barbari av brottslighet och ekonomiska tvångsåtgärder blir följden.

Antisociala personligheter håller brottslighet och brottsliga handlingar vid liv. Anledningen till det tillstånd som människor som är intagna på anstalt befinner sig i kan oftast spåras tillbaka till att de har stått i förbindelse med dylika personligheter.

Det är med andra ord viktigt att kunna upptäcka och skilja ut denna personlighetstyp inom områden som regerings- och polisverksamhet och mentalvård - för att nu nämna några få områden - för att skydda samhället och den enskilda människan från de destruktiva konsekvenserna av att ge sådana personer fria tyglar att skada andra.

Eftersom de bara omfattar tjugo procent av befolkningen, och eftersom det endast är två och en halv procent som är verkligt farliga, ser vi att vi med mycket liten ansträngning avsevärt skulle kunna förbättra det tillstånd som samhället befinner sig i.

Välkända exempel, ja, till och med praktexempel på sådana personligheter är naturligtvis Napoleon och Hitler. Dillinger, Pretty Boy Floyd, Christie och andra ökända brottslingar var välkända exempel på den antisociala personligheten. Men med en sådan samling "berömdheter" ur historien, förbiser vi de mindre berömda exemplen och inser inte att sådana personligheter existerar mycket allmänt bland oss här och nu, ofta oupptäckta.

När vi spårar orsaken till att ett företag misslyckas, kommer vi oundvikligen att någonstans bland de anställda upptäcka den antisociala personligheten, flitigt sysselsatt.

I familjer som splittras finner vi vanligen att någon av de inblandade personerna har en sådan personlighet.

När livet har kärvat till sig och gått snett, avslöjar en noggrann undersökning av området i fråga, av en tränad iakttagare, en sådan person eller flera sådana personer i arbete.

Eftersom vi är åttio procent som försöker klara oss och lyckas i livet och det bara är tjugo procent som försöker hindra oss, skulle livet vara mycket lättare att leva, om vi vore väl informerade om exakt vad som utmärker en sådan personlighet. På så vis skulle vi kunna upptäcka den och bespara oss själva många misslyckanden och mycken hjärtesorg.

Det är alltså viktigt att undersöka och ange den antisociala personlighetens kännetecken. Med det inflytande den har över så många människors dagliga liv, är det verkligen på sin plats att anständiga människor blir bättre informerade om detta.

Kännetecken

Den antisociala personligheten har följande kännetecken:

1. Han eller hon talar endast i mycket grova generaliseringar. "Det sägs att...", "Alla tycker...", "Alla vet..." och liknande uttryck används ständigt, i synnerhet när han eller hon för rykten vidare. När man frågar: "Vem är alla ...?", visar det sig vanligtvis vara en enda källa, och från denna källa har den antisociala personen fabricerat vad han eller hon hävdar vara hela samhällets samlade åsikt.

Detta är naturligt för dem, ty hela samhället är för dem en stor, fientlig massa - fientlig mot den antisociale i synnerhet.

2. En sådan person rör sig huvudsakligen med dåliga nyheter, kritiska eller fientliga anmärkningar, invalidering och allmänt undertryckande.

"Skvallerkäring", "skandalspridare" och "ryktessmidare" var en gång benämningar på sådana personer.

Det är att märka att inga goda nyheter och inget beröm förs vidare av en sådan person.

3. Den antisociala personligheten förändrar kommunikation till det värre när han eller hon för ett budskap eller en nyhet vidare. Goda nyheter stoppas, och endast dåliga nyheter, ofta utbroderade, förs vidare.

En sådan person låtsas också föra vidare "dåliga nyheter", vilka i själva verket är påhittade.

4. En utmärkande egenskap, och en av de sorgliga sakerna med en antisocial personlighet, är att han eller hon inte reagerar för behandling, förbättringsförsök eller psykoterapi.

5. I en sådan personlighets omgivning finner vi arbetskamrater eller vänner och bekanta, som är kuschade eller sjuka och som uppträder på ett handikappat sätt i livet och misslyckas i stället för att lyckas - när de inte rentav har drivits från vettet.

Sådana människor ställer till med svårigheter för andra.

När en person som står i nära kontakt med en antisocial personlighet får behandling eller genomgår utbildning, gör han inga bestående framsteg, utan får omedelbart återfall eller mister fördelarna med sin vunna kunskap, eftersom han står under den andres undertryckande inflytande.

När sådana personer ges kroppslig behandling, tillfrisknar de vanligen inte inom beräknad tid, utan blir sämre och genomgår klena konvalescenser. Det tjänar föga till att behandla, hjälpa eller utbilda sådana personer, så länge de fortsätter att stå under den antisociala förbindelsens inflytande. Det stora flertalet sinnessjuka är sinnessjuka på grund av sådana antisociala förbindelser, och har svårt att tillfriskna av samma skäl.

Orättvist nog ser vi sällan den antisociala personligheten faktiskt intagen på anstalt. Endast hans "vänner" och familj är där.

6. Den antisociala personligheten väljer jämt fel mål eller måltavla.

Om ett däck får punktering därför att bilen kört över spikar, förbannar han eller hon en medpassagerare eller någonting som inte var orsaken till besväret. Om radion hos grannen bredvid spelar för högt, sparkar han eller hon katten.

Om A är den uppenbara orsaken, skyller den antisociala personligheten oundvikligen på B, C eller D.

7. Den antisociale kan inte avsluta en handlingscykel. Sådana människor blir omgivna av ofullbordade projekt.

8. Många antisociala personer erkänner ogenerat de mest skrämmande brott när de tvingas till det, men hyser inte den minsta känsla av ansvar för dem.

Deras handlingar har föga eller inget att göra med deras egen vilja. Saker och ting "bara hände".

De har ingen känsla för riktiga orsakssammanhang och kan därför i synnerhet inte känna ånger eller skam.

9. Den antisociala personligheten understödjer endast destruktiva grupper och rasar mot och angriper varje grupp som är konstruktiv eller syftar till förbättring.

10. Denna personlighetstyp samtycker endast till destruktiva handlingar och bekämpar konstruktiva eller hjälpsamma handlingar eller aktiviteter.

I synnerhet konstnärer fungerar ofta som en magnet för personer med antisociala karaktärsdrag. Dessa ser i deras konst någonting som måste förstöras, och förtäckt, "som en vän", sätter de igång att försöka göra detta.

11. Att hjälpa andra är en aktivitet som nästan får den antisociala personligheten att gå bärsärkagång. Däremot understöds ivrigt verksamheter som förstör i namn av "hjälp".

12. Den antisociala personligheten har dåligt sinne för äganderätt och har för sig att idén att någon överhuvudtaget äger någonting är en förevändning för att lura människor. Ingen äger någonsin någonting på riktigt.

Den grundläggande anledningen

Den grundläggande anledningen till att den antisociala personligheten uppför sig som han eller hon gör ligger i en dold skräck för andra. För en sådan person är varje annan varelse en fiende; en fiende som måste förgöras, förtäckt eller öppet.

Deras fixering är att de, för att överhuvudtaget kunna överleva, måste "hålla andra nere" eller "hålla folk i okunnighet".

Om någon lovade att göra andra starkare och intelligentare, skulle den antisociala personligheten lida alla helvetets kval - han skulle uppleva det som om han var utsatt för personlig fara.

De resonerar som följer: "Om jag har så här mycket besvär med svaga eller dumma människor omkring mig, då skulle jag gå under om någon blev stark eller intelligent."

En sådan person är så full av misstro, att han balanserar på randen till skräck. Denna skräck är vanligtvis maskerad och oavslöjad.

När en sådan personlighet mister förståndet, fylls världen av marsinnevånare eller FBI-agenter, och varenda person han möter är i själva verket en marsinnevånare eller FBI-agent.

Men de flesta av dessa människor uppvisar inga yttre tecken på galenskap. De förefaller helt förnuftiga. De kan vara mycket övertygande.

Listan ovan utgörs emellertid av saker som en sådan personlighet inte kan upptäcka hos sig själv. Detta är så sant, att du definitivt inte är antisocial om du tyckte att något av det ovanstående passade in på dig. Självkritik är en lyx som den antisociale inte kan kosta på sig. Han måste ha rätt, ty enligt sin egen uppfattning svävar han i ständig fara. Om man bevisade att han hade fel, skulle man till och med kunna göra honom allvarligt sjuk.

Endast en frisk, välbalanserad person försöker rätta till sitt uppförande.

Lättnad

Om du med riktig söka och finna-teknik rensade ditt förflutna från de antisociala personer som du känt och sedan avbröt förbindelsen med dem, skulle du kunna erfara stor lättnad.

På liknande sätt skulle både sociala och ekonomiska återhämtningar kunna äga rum, om samhället identifierade denna antisociala personlighetstyp som en sjuk människa, på samma sätt som man nu isolerar människor med smittkoppor.

Det är inte troligt att saker och ting kommer att bli mycket bättre så länge som tjugo procent av befolkningen tillåts dominera och skada de återstående åttio procentens liv och intressen.

På samma sätt som majoritetsstyre är den politiska sedvänjan för dagen, så borde majoritetens själshälsa komma till uttryck i våra dagliga liv, utan inblandning och förstörelse från de socialt sjukas sida.

Det beklagliga är att de inte vill bli hjälpta och att de inte skulle reagera på behandling om man försökte hjälpa dem.

En förståelse av sådana personligheter och en förmåga att känna igen dem skulle kunna åstadkomma en stor förändring i samhället och i våra liv.L. Ron Hubbard
Grundare av Dianetik och Scientologi


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »


GRATIS PERSONLIGHETSTEST
 
Studiebesök, skolföredrag, grupparbeten om Scientologi

Om du har frågor kring personlig utveckling eller andligt helande, KONTAKTA OSS gärna!

Utforska ditt undermedvetna! Använd DIANETIK av L. Ron Hubbard.