Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 VIDEOKANAL

 Artiklar    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

GRATIS PERSONLIGHETSTEST


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »Ärliga människor har också rättigheter

- av L. Ron Hubbard -


Är du FÖRETAGARE?
Eller CHEF? »
  
är du har uppnått en hög grad av förmåga och duglighet, kommer du att vara den förste att yrka på din rätt att leva tillsammans med ärliga människor.

När man känner till teknologin för sinnet, som en utbildad scientolog gör, vet man att det är ett misstag att använda "individens rättigheter" och "frihet" som argument för att skydda personer som bara vill förstöra.

Individens rättigheter skapades inte för att skydda brottslingar, utan för att ge ärliga människor frihet. Detta skydd blev sedan använt som en täckmantel av dem som behövde "frihet" och "rätten att göra som man själv vill", för att dölja sina egna tvivelaktiga förehavanden.

Frihet är till för ärliga människor. Ingen människa som inte själv är ärlig kan vara fri - hon sitter i sin egen fälla. När hon inte kan avslöja sina egna gärningar, är hon en fånge; hon måste hålla sig undan från sina medmänniskor och är slav under sitt eget samvete. Man måste göra sig förtjänt av sin frihet, innan någon frihet är möjlig.

Att skydda oärliga människor är att döma dem till deras egna helveten. Genom att göra "individens rättigheter" liktydigt med "skydda brottslingarna", hjälper man till att skapa ett slavsamhälle för alla; ty när "rätten att göra som man själv vill" missbrukas, uppstår ett missnöje som till sist drar oss alla i fördärvet. Alla strafflagar riktar sig till de få som felar. Sådana lagar skadar och hindrar tyvärr också dem som inte felar. Om alla vore ärliga, skulle det inte finnas några hot om bestraffning.

Det finns bara en utväg för en oärlig person - att inse sitt eget ansvar i samhället och återupprätta kommunikationen med sina medmänniskor, med sin familj och med världen i stort. Om han försöker åberopa sina "rättigheter som individ" för att skydda sina egna gärningar från insyn, minskar han i samma mån individens framtida frihet - ty han är själv inte fri. Icke desto mindre fördärvar han det för andra som är ärliga, genom att använda deras rätt till frihet för att skydda sig själv.

Ett dåligt samvete är den sämsta huvudkudden. Och ens samvete blir inte bättre av att man försöker dölja sina missgärningar med motiveringen att "frihet betyder att ni aldrig får granska mig". En persons rätt att överleva står i direkt proportion till hans ärlighet.

Frihet för människan betyder inte frihet att skada människan. Yttrandefrihet betyder inte frihet att såra genom lögner.

Människan kan inte vara fri, så länge det finns människor som är slavar under sin egen skräck.

Strävan i ett tekniskt avancerat rymdålderssamhälle är att underordna individen och kontrollera honom genom ekonomiskt och politiskt tvång. Det enda som går förlorat i maskinåldern är individen och hans frihet.

Om man vill bevara denna frihet, får man inte tillåta att människor döljer sina onda avsikter under skydd av denna frihet. För att kunna vara fri, måste en människa vara ärlig mot sig själv och sina medmänniskor. Om en människa utnyttjar sin egen ärlighet för att protestera mot att oärlighet och ohederlighet avslöjas, då är hon en fiende till sin egen frihet.

Vi kan endast ha en plats i solen så länge som vi inte låter andras gärningar förmörka den.

Frihet är till för ärliga människor. Rätten att göra som man själv vill existerar bara för dem som har förmågan att vara fria.

Vi känner idag inom Scientologin till fångvaktaren - personen själv. Och vi kan återställa rätten till att stå i solen genom att få bukt med det onda människan gör mot sig själv.

Så säg inte att en undersökning av en person eller det förflutna är ett steg i riktning mot slaveri. För i Scientologin är detta det första steget i riktning mot att befria människan från sina skuldkänslor.

Om det vore scientologers avsikt att straffa den skyldige, då och endast då skulle en titt på någon annans förflutna vara fel.

Men vi är inte polisen. Vår titt är det första steget i riktning mot att öppna dörrarna - för de är alla tillbommade på insidan.

Vem skulle straffa om han kunde rädda? Bara en galning skulle förstöra ett önskat föremål, om han kunde reparera det - och vi är inte galna.

Individen får inte dö i denna maskinålder - hur det än må vara med dessa rättigheter. Brottslingar och galningar får inte triumfera med sina nyvunna förstörelseredskap.

Den mest ofria personen är den som inte kan avslöja sina egna handlingar och som protesterar mot att andras orätta handlingar avslöjas. Det är på sådana människor som ett framtida politiskt slaveri kommer att byggas, ett samhälle där vi alla har nummer - och skuldkänslor - om vi inte gör något för att förhindra det.

Det är ett ytterst intressant faktum att utpressning och bestraffning är huvudtemat i alla skumraskoperationer. Vad skulle hända om dessa två saker upphörde att existera? Vad skulle hända om alla människor vore fria nog att tala? Då, och först då skulle vi få frihet.

Den dag vi helt kan lita på varandra, får vi fred på jorden.

Stå inte i vägen för den friheten. Var fri själv.L. Ron Hubbard
Grundare av Dianetik och Scientologi


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »


GRATIS PERSONLIGHETSTEST
 
Studiebesök, skolföredrag, grupparbeten om Scientologi

Om du har frågor kring personlig utveckling eller andligt helande, KONTAKTA OSS gärna!

Utforska ditt undermedvetna! Använd DIANETIK av L. Ron Hubbard.