Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 VIDEOKANAL

 Artiklar    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

GRATIS PERSONLIGHETSTEST


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »Människans sökande efter sin själ

- av L. Ron Hubbard -


Är du FÖRETAGARE?
Eller CHEF? »
  
nder oräkneliga tidsåldrar har människor varit inbegripna i ett sökande.

Alla tänkare i alla tider har bidragit till detta med sina åsikter och sina synpunkter. Ingen vetenskapsman, ingen filosof och ingen ledare har underlåtit att kommentera det. Miljarder människor har dött för den ena eller andra åsikten om detta sökande och ingen civilisation i vare sig gammal eller modern tid, vare sig mäktig eller fattig, har undgått strid för dess skull.

Människans själ har för både civiliserade och barbariska folk varit en outsinlig källa till intresse, uppmärksamhet, hat eller tillbedjan.

Att säga att jag har funnit svaret på alla själens gåtor skulle vara oriktigt och förmätet. Att bortse från den kunskap jag har vunnit och underlåta att göra den känd efter att ha sett dess fördelar skulle vara en underlåtenhetssynd mot mänskligheten.

Efter 31 års forskning och tankemödor och efter 15 års offentlig verksamhet, varunder jag har observerat materialets tillämpning och resultat, kan jag tillkännage att svaret måste ligga i den kunskap som jag har utvecklat, svaret på detta gåtfulla och problematiska - människans själ. Ty under mina och andras händer har jag sett hur det bästa hos människan har rehabiliterats.

En ny syn på livet, av L. Ron Hubbard
Info/Beställ »
Alltifrån den tidpunkt då jag upptäckte att en människa inte är sin kropp och visade att en individ genom Scientologi-auditering kan uppnå visshet om sin identitet, såsom skild från kroppens identitet, har jag - trots att det har bjudit mig litet emot - befunnit mig utanför vetenskapens kända gränser. I vetskap härom måste jag konstatera att vi har nått den mötespunkt där vetenskap och religion smälter samman. Vi måste nu sluta att låtsas som om vi endast hade att göra med materiella mål.

Vi kan inte syssla med det som rör människans själ och samtidigt ignorera det. Människan har bedrivit detta sökande alltför länge för att dess lyckliga upplösning här skall få lindas in i vaga och vetenskapliga termer.

Religionen, inte vetenskapen, har genom årtusendena varit den drivande kraften i detta sökande, i denna kamp. Vetenskapen har så gott som uppslukat människan med en ideologi som förnekar själen. Detta är ett symptom på vetenskapens misslyckande i detta sökande.

Vi kan nu inte spela rollen av förrädare mot de heliga män som i gångna tider sökte leda människan ut ur mörkret.

Vi i Scientologin har vår plats bland dem som söker sanningen, inte bland eftertrupperna till atombombens skapare.

Även vetenskapen har emellertid spelat sin roll i dessa strävanden. Och kärnfysiken kan måhända, vilka brott den än begår mot människan, ändå förlåtas, därför att den har varit henne till hjälp i att finna den själ som vetenskapen så gott som berövat henne.

Ingen auditör kan med gott samvete blunda för de resultat som han idag uppnår, eller undgå att märka hur överlägsna de är de materialistiska teknologier som han tidigare använde. Vi vet nämligen bland mycket annat också att människans själ, när den har frigjorts, är den enda verksamma helande kraft som finns. Men våra mål är högre än kroppslig hälsa och bättre människor, även om vi idag kan göra underverk med kroppar.

Scientologin är läran om att veta hur man vet. Scientologin har lärt oss att en människa är sin egen odödliga själ. Detta ger oss inget annat val än att kungöra för världen, hur den än tar emot det, att kärnfysiken och religionen har mötts och att vi i Scientologin utför de underverk som människan under hela sitt sökande har hoppats på att kunna utföra.

Individen må hata Gud och förakta präster. Men han kan inte ignorera bevisen på att han är sin egen själ. Vi har sålunda löst gåtan och funnit svaret vara enkelt.L. Ron Hubbard
Grundare av Dianetik och Scientologi


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »


GRATIS PERSONLIGHETSTEST
 
Studiebesök, skolföredrag, grupparbeten om Scientologi

Om du har frågor kring personlig utveckling eller andligt helande, KONTAKTA OSS gärna!

Utforska ditt undermedvetna! Använd DIANETIK av L. Ron Hubbard.