Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 VIDEOKANAL

 Artiklar    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

GRATIS PERSONLIGHETSTEST


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »Sinnets potential

- av L. Ron Hubbard -


Är du FÖRETAGARE?
Eller CHEF? »
  
en optimala (bästa möjliga) datamaskinen är ett ämne, som många av oss har studerat. Om du skulle bygga en, hur skulle du då konstruera den?

För det första bör maskinen med perfekt precision kunna göra beräkningar om vilket problem som helst i universum och komma fram med svar, som alltid och utan undantag är riktiga.

För det andra måste datamaskinen vara snabb och arbeta mycket snabbare än problemet och processen skulle kunna uttryckas i ord.

För det tredje måste datamaskinen kunna handskas med ett stort antal variabler och ett stort antal problem samtidigt.

För det fjärde måste datamaskinen kunna utvärdera sina egna data, och inte bara en förteckning över dess tidigare slutsatser utan också över de utvärderingar som ledde fram till dessa slutsatser måste finnas kvar och vara tillgängliga.

För det femte måste datamaskinen betjänas av en minnesbank av nära nog oändlig kapacitet. I den skulle den kunna lagra iakttagelsedata och preliminära slutledningar, som kan vara till hjälp vid framtida beräkningar och dessa data måste vara tillgängliga för den analytiska delen av datamaskinen inom minsta bråkdelen av en sekund.

För det sjätte måste datamaskinen kunna arrangera om gamla slutledningar eller ändra dem i ljuset av ny erfarenhet.

För det sjunde skulle datamaskinen inte behöva någon utomstående programmerare. Den skulle vara helt och hållet självdeterminerad angående sin programmering, vägledd endast av lösningens nödvändighetsvärde, vilket den själv skulle avgöra.

För det åttonde bör datamaskinen kunna utföra service på sig själv och vara skyddad mot nutida och framtida skadegörelse, samt kunna göra en uppskattning av framtida skadegörelse.

För det nionde bör datamaskinen betjänas av perceptioner, genom vilka den skulle kunna avgöra nödvändighetsvärde. Utrustningen bör inkludera medel att kontakta alla önskvärda särdrag i sinnevärlden. Detta skulle innebära färg-visio, ton-audio, lukt- och taktil-perceptioner samt självförnimmelse - ty utan det sistnämnda skulle den inte på ett korrekt sätt kunna utföra service på sig själv.

För det tionde bör minnesbanken lagra perceptioner så som de upplevs, i den tidsföljd de tas emot, med minsta möjliga tidsintervall mellan förnimmelserna. Den skulle sedan lagra dem i färg-visio (rörelse), ton-audio (flödande), lukt-, taktil- och självförnimmelse, samtliga växelvis samordnade.

För det elfte måste den, för att åstadkomma lösningar, kunna skapa nya situationer och föreställa sig nya perceptioner, som den hittills inte haft, och bör kunna tänka sig dessa i färg-visio, ton-audio, lukt-, taktil- och självförnimmelse, och bör kunna arkivera allt som den på så sätt har uppfattat såsom föreställda etiketterade minnen.

För det tolfte bör dess minnesbanker inte tömmas när man tittar i dem, men bör utan förvrängning förse datamaskinens centrala förnimmelseenhet med perfekta kopior av allting och vad som helst i bankerna i färg-visio, ton-audio, lukt-, taktil- och organiska sensationer.

För det trettonde bör hela maskinen vara bärbar.

Det finns andra önskvärda egenskaper, men de som uppräknats ovan duger för ögonblicket.

Första gången man gör sig en föreställning om en sådan datamaskin blir man kanske en smula förvånad. Men faktum är att maskinen existerar. Det finns miljarder av dem i bruk idag, och många, många fler miljarder har tillverkats och använts i det förflutna.

Faktum är att du har en. För vi talar om det mänskliga sinnet.

Det ovanstående är i stora drag en beskrivning av den optimala hjärnan. Bortsett från det faktum att den inte alltid är i stånd att lösa varje problem i universum fungerar den optimala hjärnan i grund och botten på exakt det sättet. Den bör ha förmåga att återkalla minnen i färg-visio (rörelse), ton-audio (flödande), lukt, taktil och organiskt. Och den bör ha förmåga att föreställa sig färg-visio (rörelse), ton-audio (flödande), lukt-, taktil- och organiska förnimmelser, som dessutom bör vara möjliga att återkalla, efter det att man föreställt sig dem, precis som varje annat minne. Och den bör med precision kunna skilja mellan verklighet och fantasi. Och den bör återkalla varje perception, t.o.m. struntsaker, sovande och vaken, från början av livet till döden. Detta är den optimala hjärnan, detta och mycket, mycket mera. Den bör tänka med sådan snabbhet att funderingar i ord skulle vara helt ur stånd att hålla jämna steg med en tusendel av en enda beräkning. Och, beroende på synpunkt och utbildningsdata, bör den alltid ha rätt, dess svar får aldrig vara felaktiga.

Detta är den hjärna du har, potentiellt. Detta är den hjärna som kan återställas till dig såvida du inte har fått en del av den avlägsnad. Om den inte gör dessa saker, är den en smula ur gängorna.

Det tog lång tid att komma fram till att detta var en optimal hjärna. I början insåg jag inte, att vissa människor hade förmåga att till exempel återkalla färg-visio (rörelse) - och att andra inte hade denna förmåga. Jag hade ingen aning om att många människor föreställde sig i ton-audio osv. och visste att de gjorde det, osv., och jag skulle med förvåning ha mottagit uppgiften att någon kunde känna lukten och smaken av den senaste julskinkan, när han återkallade den.

1938, när de forskningar som kulminerade i Dianetiken (grekiska dia -"genom"; nous - "sinne" eller "själ") började på allvar, hade jag inte en så hög tanke om den mänskliga hjärnan. Faktum är att projektet inte påbörjades för att spåra hjärnans funktion och återställa optimal verksamhet, men för att ta reda på lösningen till mänskligt beteende och den lag som skulle kunna sammanfatta all kunskap.L. Ron Hubbard
Grundare av Dianetik och Scientologi


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »


GRATIS PERSONLIGHETSTEST
 
Studiebesök, skolföredrag, grupparbeten om Scientologi

Om du har frågor kring personlig utveckling eller andligt helande, KONTAKTA OSS gärna!

Utforska ditt undermedvetna! Använd DIANETIK av L. Ron Hubbard.