Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 VIDEOKANAL

 Artiklar    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

GRATIS PERSONLIGHETSTEST


« Föregående artikel               Alla artiklarVad är storhet?

- av L. Ron Hubbard -


Är du FÖRETAGARE?
Eller CHEF? »
  
en svåraste uppgift man kan ställas inför är att fortsätta att älska sin nästa trots alla skäl till att man inte borde göra det.

Det verkliga tecknet på förnuft och storhet är att fortsätta att göra det.

En ny syn på livet, av L. Ron Hubbard
Info/Beställ »
För den som kan uppnå detta finns det rikligt med hopp.

För dem som inte kan det, finns det bara sorg, hat och förtvivlan. Och detta är inte de saker som storhet, förnuft eller lycka består av.

En avgörande fälla är att ge efter för uppmaningar att hata.

Det finns de som utser en till sin bödel. Ibland är det nödvändigt att handla med tanke på andras säkerhet. Det är dock inte nödvändigt att hata dem också.

Att utföra sin uppgift utan att bli rasande på andra som försöker hindra en, är ett tecken på storhet och förnuft. Först då blir man lycklig.

Att söka uppnå någon som helst eftertraktansvärd egenskap i livet är en ädel handling. Den svåraste och mest nödvändiga egenskapen att uppnå är att älska sina medmänniskor trots alla frestelser att göra något annat.

Om det finns någon helgonlik egenskap, så är det inte att förlåta. "Förlåtelse" innebär att acceptera det dåliga i en gärning. Det finns ingen anledning att acceptera det. För att kunna förlåta gärningen måste man dessutom beteckna den som dålig. "Förlåtelse" är en handling på en mycket lägre nivå och är tämligen fördömande.

Verklig storhet vägrar helt enkelt att ändra på sig när den ställs inför onda handlingar mot en och en verkligt stor person älskar sina medmänniskor därför att han förstår dem.

När allt kommer omkring sitter de alla i samma fälla. Några har helt glömt bort det, en del har blivit tokiga på grund av det, en del agerar som de som svek dem. Men alla, alla befinner de sig i samma fälla — generalerna, gatusoparna, presidenterna, de sinnessjuka. De handlar som de gör därför att de alla är utsatta för samma grymma påtryckningar från detta universum.

En del av oss är utsatta för dessa påtryckningar och fortsätter ändå att sköta våra arbeten. Andra har för länge sedan dukat under och rasar och torterar och kråmar sig som de vansinniga själar de är.

Att rädda vissa av dem är ett farligt företag. Vi förstår åtminstone det faktum att storhet inte kommer sig av barbariska krig eller av att man är känd. Storhet kommer sig av att man är trogen sina egna mål, av att man fortsätter att hjälpa andra oavsett vad de tycker och tänker och oavsett vilka brutala handlingar som riktas mot en; att fortsätta att bibehålla sin grundläggande attityd mot människan. Sann storhet beror på sann visdom. De uppträder som de gör eftersom de är vad de är — fångna individer, krossade under en outhärdlig börda. Och om de har blivit galna på grund av det och gett order av misstag om ödeläggelse av hela nationer, kan man fortfarande förstå varför och förstå omfattningen av deras galenskap. Varför skulle man ändra sig och börja hata bara för att andra har förlorat sig själva och deras egen framtid är för grym för att de skall kunna se den? Rättvisa, nåd och förlåtelse är oviktiga i jämförelse med förmågan att inte ändra sig, bara för att någon provocerar en till det eller kräver att man skall göra det.

Man måste agera, man måste bevara ordning och anständighet, men man behöver inte hata eller söka hämnd. Det är sant att varelser är bräckliga och begår fel och oförrätter. Människan är i grunden god, men kan handla ont. Hon handlar ont bara när hennes handlingar i syfte att uppnå ordning och säkerhet för andra görs med hat i sinnet. Eller när hennes straffåtgärder bara grundar sig på trygghet för egen del utan hänsyn till andra, eller än värre, när hon handlar bara utifrån en smak för grymhet.

Att inte upprätthålla någon ordning alls är vanvett. Man behöver bara se på sinnessjuka människors ägodelar och omgivning för att inse detta. Kapabla människor håller ordning.

När grymhet i namn av bestraffning dominerar ett släkte, då har detta släkte lärts att hata.

Den verkliga läxan är att lära sig att älska.

Den som vill vandra oskadd genom livet måste lära sig detta.

Använd aldrig vad som görs mot dig som en grund för hat. Önska aldrig hämnd.

Det fordras verklig styrka att älska människan och att göra detta trots alla frestelser att göra något annat, alla provokationer och alla skäl till att man inte borde göra det

Lycka och styrka kan bara bestå där det inte finns hat. Att enbart hata leder till katastrof. Att älska leder till stryka.

Att älska trots allt, det är hemligheten med storhet. Och det kan mycket väl vara den största hemligheten i detta universum.L. Ron Hubbard
Grundare av Dianetik och Scientologi


« Föregående artikel               Alla artiklar


GRATIS PERSONLIGHETSTEST
 
Studiebesök, skolföredrag, grupparbeten om Scientologi

Om du har frågor kring personlig utveckling eller andligt helande, KONTAKTA OSS gärna!

Utforska ditt undermedvetna! Använd DIANETIK av L. Ron Hubbard.