Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 VIDEOKANAL

 Artiklar    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

GRATIS PERSONLIGHETSTEST


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »Tillvarons dynamiker

- av L. Ron Hubbard -


Är du FÖRETAGARE?
Eller CHEF? »
  
et fundamentala hos varje individ är en central drivkraft genom tillvaron. Denna drift, denna drivkraft genom tillvaron, är överlevnad. Det är organismens strävan att överleva.

Vi kallar denna drift mot överlevnad en dynamik.

När krafter utifrån enturbulerar eller påverkar denna drivkraft, blir den antingen undertryckt eller också försämras den genom att den blir uppblandad med andra människors syften. Andra människor prackar med andra ord sina syften på individen. I båda fallen blir själva dynamiken i viss ringa mån enturbulerad.

Efterhand som överlevnadsdynamiken inskränks, eller kontaktas eller påverkas av andra inflytanden - andra människor eller livets normala "undertryckare", såsom avsaknad av mat, kläder och tak över huvudet - kan den bli mer och mer enturbulerad, ända tills den går i riktning mot död eller undergång, dvs i exakt motsatt riktning.

Dynamiken går i riktning mot undergång i exakt den grad som den enturbuleras. Den går i riktning mot överlevnad i exakt den grad som den är ren och klar.

Detta gäller om vi betraktar den som en dynamik. Om vi tar en titt på den här dynamiken genom ett förstoringsglas, finner vi att denna enda drivkraft faktiskt innehåller åtta drivkrafter, eller åtta dynamiker.

Den första dynamiken är jagets dynamik. Detta vore människans drift mot överlevnad vad gäller henne själv.

Den andra dynamiken har två delar: den ena är sexualitet och den andra är fostrandet av barn. Denna dynamik är människans drift mot överlevnad såsom en kommande generation. På den första dynamiken är hon en individ. Men genom sexualitet - fortplantning - skapar hon andra individer och framtida generationer. Detta är en drift mot överlevnad genom barn.

Dynamik tre är grupper; individens drift att överleva som en del av en grupp (individen själv står för denna motivation). Detta omfattar varje slags grupp - tillfälliga eller permanenta grupper, politiska grupper, sociala grupper, vad som helst av det slaget.

Dynamik fyra är överlevnad genom människan som ett släkte betraktad. Man skulle till och med kunna ta en amerikan och en ryss; båda arméofficerare och mycket antagonistiskt inställda till varandra - men om en av Orson Welles' marsianer plötsligt dök upp, skulle dessa två män göra gemensam sak för att krossa den främmande rasen, om denna uppfattades som ett hot mot människan. Människan verkar faktiskt på den fjärde dynamiken. Krig innebär ett sammanbrott av denna dynamik.

Dynamik fem hänför sig till livet - helt enkelt liv i största allmänhet. Detta omfattar grönsaker, fiskar, träd - allt slags liv. På den femte dynamiken överlever en individ för att få livet att överleva.

Den sjätte dynamiken är den dynamik som vi kallar MEST - en term som har skapats av begynnelsebokstaven i vart och ett av orden matter, energy, space och time (materia, energi, rum och tid). Detta är det materiella universum. Individen har faktiskt en drivkraft för det materiella universums överlevnad.

Den sjunde dynamiken är andens dynamik, driften att existera som andar eller på ett andligt plan.

Den åttonde dynamiken skriver vi som en åtta lagd på sidan, vilket är tecknet för oändligheten. Detta vore ett Högsta väsendes, en Orörlig rörares eller en Skapares dynamik.

När man granskar människan själv finner man att individen tycks ha en drivkraft inom vart och ett av dessa områden. En individs intresse för gruppers överlevnad kan med andra ord jämföras med det intresse som han hyser för sin egen överlevnad.

Så fort man hos en människa sätter en av dessa dynamiker ur spel och säger: "För den här individen kan denna dynamik absolut inte existera", får man trubbel, för de sätts då allihop ur spel. De sjunker till samma nivå. Med andra ord: i och med att man skär bort hälften av en dynamik, har man också skurit bort hälften av var och en av de återstående dynamikerna. Denna uppsättning dynamiker är livsviktig för en individs överlevnad.

För närvarande utbildas hela samhället enligt principen "människan tänker bara på sig själv". Folk måste tvingas, piskas, slås och utbildas till att ha en tredjedynamik. De måste kastas i fängelse, skickas till skolan, straffas, bötfällas, beskattas och tvingas att gå till val och rösta på socialdemokraterna. Alla dessa olika saker måste göras för att få en person att ha en tredjedynamik.

Med andra ord jobbar man i detta samhälle som tokig för att bygga upp någonting som redan finns där. Men om man tar bort alla dessa stora strukturer för social anpassning av individen, finner man bakom dem en struktur som är mycket vackrare och starkare än någon av de artificiella strukturerna under uppbyggnad.

Förhållandet är detsamma på den fjärde dynamiken. Har du någonsin känt någon som ansåg att katter var de enda varelser som det gick an att umgås med och att människor var värdelösa? Det finns sådana människor - jag lovar. "Folk är värdelösa. Folk är grymma, de är vilddjur, de gör förfärliga saker. Människosläktet är värdelöst och människan är värdelös. Men katter och hundar och små oskäliga djur är de som är rara och fina." En sådan person koncentrerar alltså, med andra ord, allting till den femte dynamiken. Hon reder sig och kan fortsätta leva, tills denna föreställning sviker henne. Den är nämligen artificiell.

Människan kan göra nästan vad hon vill med dessa dynamiker, bara hon går konsekvent till väga. I samma stund som hon går inkonsekvent till väga i något avseende, är hon illa däran. En optimal lösning beträffande livet tar hänsyn till vad som är maximal överlevnad för alla aspekter av problemet. Detta innebär inte att man inte kan förstöra. Det förhåller sig nämligen på det här sättet: om förstörelse inte hade utgjort en av tillvarons arbetsmetoder, skulle det vara ganska illa ställt med oss. Inser ni att varenda trädormbunke som funnits sedan tidernas begynnelse fortfarande skulle kunna hålla på att växa - och då räknar vi inte med vartenda träd som har växt sedan dess. Jordens yta skulle kunna fyllas med levande, växande träd, ända tills vi gick omkring med marknivån omkring 250 meter under oss. Död - förstörelse - måste träda in på scenen och bana väg för framsteg och förbättringar. När förstörelse används på detta sätt är den helt berättigad.

Man kan till exempel inte bygga ett nytt fint bostadshus utan att riva den gamla hyreslängan som stod där förut. Någon kommer och säger: "Oj, det här går inte alls för sig, ni förstör ju någonting. Ni förstör ett gammalt landmärke."

"Vi försöker bygga ett bostadshus här, frun."

"Ja, men det är ett gammalt berömt landmärke."

"Hör nu frun, den där kåken är fallfärdig."

"Å, det är mycket illa att förstöra saker och ting."

Detta är tämligen aberrerat, eftersom man någon gång då och då måste förstöra någonting. Tänk bara på vad som skulle hända om vartenda pappersark som någonsin givits till dig fortfarande var i din ägo och du var tvungen att flytta. Eftersom det var mycket dåligt att förstöra saker och ting, skulle du bli tvungen att släpa alla dessa saker med dig. Du kan se hur löjligt det skulle vara.

Detta innefattar en faktisk ekvation: man får inte förstöra mer än vad som krävs för att bygga upp något. Om man börjar förstöra mer än vad som krävs för att bygga upp något, försämras ens tillstånd i hög grad, och det snabbt. Man hamnar då i det tillstånd som nazi-Tyskland befann sig i. De förstörde allting; de sade: "Nu tar vi Österrike - och nu tar vi Tjeckoslovakien - och nu tar vi och krossar Stalingrad!" Sagt och gjort: Stalingrad ödelades. Och även Tyskland.

Det finns en gammal truism: "Låt ej fråga för vem klockan klämtar: den klämtar för dig." Ingenting kunde vara mer sant. Folk börjar titta på detta faktum och blir vidskepliga i fråga om det. De säger: "Tja, jag vågar inte skada någon annan, för i så fall skulle jag själv bli skadad någonstans." Detta är inte nödvändigtvis sant. Men när det gäller den allmänna ekvationen för livet och tillvaron, kan avsiktlig förstörelse av någonting störa överlevnaden för andra entiteter i omgivningen. Det kan rubba saker och tings jämvikt, tills det - för att nu ta ett exempel - inte längre finns några vandringsduvor kvar. Folk hejdade sig inte för hundra år sedan och tänkte på att det en vacker dag inte skulle finnas några vandringsduvor längre - för luftrummet var ju fullt av dem, av alla de slag.

Människan har alltså tvingats starta ett kolossalt viltvårdsprogram, för att återställa det djurliv som hennes förfäder utrotade. Människan gör detta helt instinktivt.

Dynamikerna besvarar helt enkelt frågorna: Hur många överlevnadsformer finns det? Hur överlever en individ? Man kan komma fram till att individen uteslutande överlever för sin egen del och att han enbart samarbetar på grund av själviskhet. Men man kan också komma fram till att han uteslutande överlever för kommande generationer, och bevisa detta hur elegant som helst. Man kan komma till den slutsats som de har kommit till i Ryssland, nämligen att individen uteslutande överlever för staten och att han bara är en del av ett myrsamhälle, en kollektivist. Och på det viset fortsätter det, den ena överlevnadsmetoden efter den andra. Man kan ta vilket som helst av dessa sätt att överleva och säga: "Det här är det!" Men när man prövar det, finner man att man behöver alla dynamikerna.

Antalet dynamiker sammanfattar helt enkelt det antal områden eller entiteter som en människa måste samverka med för att klara sig.

Den optimala lösningen på varje problem är den lösning, som medför maximal uppbyggnad eller maximalt skapande på det maximala antalet dynamiker som har samband med problemet i fråga.L. Ron Hubbard
Grundare av Dianetik och Scientologi


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »


GRATIS PERSONLIGHETSTEST
 
Studiebesök, skolföredrag, grupparbeten om Scientologi

Om du har frågor kring personlig utveckling eller andligt helande, KONTAKTA OSS gärna!

Utforska ditt undermedvetna! Använd DIANETIK av L. Ron Hubbard.