Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 VIDEOKANAL

 Artiklar    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

GRATIS PERSONLIGHETSTEST


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »Tonskalan

- av L. Ron Hubbard -


Är du FÖRETAGARE?
Eller CHEF? »
  
onskalan - ett mycket viktigt hjälpmedel för alla aspekter av livet som har att göra med ens medmänniskor - är en skala som visar de på varandra följande emotionella toner som en person kan uppleva. Med "ton" menas en persons tillfälliga eller fortgående emotionella tillstånd. Känslor som rädsla, vrede, sorg, entusiasm och andra känslor som människor upplever visas på den här graderade skalan.

Om skalan används skickligt blir det möjligt för en både att förutse och förstå mänskligt beteende i alla dess yttringar.

Denna tonskalan visar grafiskt den sjunkande livsspiralen, från full livskraft och medvetenhet ner genom halv livskraft och halv medvetenhet ner till död.

Enligt olika beräkningar rörande livsenergin, enligt observation och enligt testning, anges med den här tonskalan nivåerna för beteendet allteftersom livet avtar.

Dessa olika nivåer är gemensamma för alla människor.

När en person är i det närmaste död, kan han sägas vara i kronisk apati. Och han beter sig på ett speciellt sätt angående andra ting. Det är 0,05 på tonskalan.

När en person ständigt är i sorg angående sina förluster, är han på sorg. Och han beter sig på ett speciellt sätt i förhållande till många saker. Det är 0,5 på skalan.

När en person inte ännu är så långt ner som sorg, men upplever att förluster är nära förestående, eller om han är kroniskt fixerad på den här nivån på grund av tidigare förluster, så kan han sägas vara på rädsla. Det är runt 1,0 på skalan.

En person som kämpar mot hotande förluster befinner sig på vrede. Och han uppvisar andra aspekter av beteenden. Det här är 1,5.

Den person som blott och bart misstänker att en förlust kommer att äga rum eller som är fixerad på den här nivån är förbittrad. Han kan sägas vara på antagonism. Det är 2.0 på skalan.

Ovanför antagonism är personens situation inte så bra att han är entusiastisk, men inte heller så dålig att han är förbittrad. Han har missat några mål och kan inte omedelbart lokalisera andra. Han sägs vara på uttråkning, eller vid 2,5 på Tonskalan.

Vid 3,0 på skalan har en person en konservativ, försiktig synpunkt på livet men han når sina mål.

Vid 4,0 är individen entusiastisk, lycklig och vital.

Väldigt få människor är naturliga 4,0:or. En välvillig uppskattning är förmodligen runt 2,8.

Du har sett den här skalan i verksamhet tidigare. Har du någonsin iakttagit ett barn som försöker få, till exempel, en slant? I början är han lycklig: Han helt enkelt vill ha slanten. Om han nekas, så försöker han förklara varför han vill ha den. Om han misslyckas att få den och inte absolut vill ha den så blir han uttråkad och går därifrån. Men om han absolut vill ha den kommer han att bli antagonistisk. Därefter blir han arg. När sedan även det misslyckas, kan han börja ljuga om varför han vill ha den. Om det också misslyckas blir han sorgsen. Och om han fortfarande förvägras slanten så sjunker han ner i apati och säger att han inte vill ha den. Det är förnekande.

Ett barn som hotas av en fara sjunker också nerför skalan. I början inser han inte att faran är riktad mot honom och han är ganska gladlynt. Sedan börjar faran, låt oss säga att det är en hund, att närma sig honom. Barnet ser faran men tror fortfarande inte att det gäller honom och fortsätter med sina bestyr. Men hans leksaker "tråkar ut" honom för tillfället. Han är lite ängslig och inte säker. Då kommer hunden närmare. Barnet "blir förbittrad på den" eller visar lite antagonism. Hunden närmar sig fortfarande. Barnet blir argt och gör en ansats att skada hunden. Hunden kommer fortfarande närmare och är mer hotande. Barnet blir rädd. Fruktan för hunden som inte har någon effekt gör att barnet börjar gråta. Om hunden fortfarande hotar honom kanske barnet hamnar i apati och helt enkelt väntar på att bli biten.

Allteftersom objekt eller djur eller folk som bistår överlevnad blir oåtkomliga för individen sjunker han nerför tonskalan.

Allteftersom objekt eller djur eller folk som hotar överlevnad närmar sig individen sjunker han nerför tonskalan.

Den här skalan har en kronisk eller en akut aspekt. En person kan bringas nedåt till en nivå på tonskalan i tio minuter och sedan gå tillbaka uppåt, eller så kan han bringas ned för den i tio år och inte gå tillbaka uppåt.

En person som har lidit alltför många förluster, alltför mycket smärta, tenderar att fastna på någon av de lägre nivåerna på skalan och, endast med ringa variationer, stannar kvar där. Sedan kommer hans allmänna och vanliga beteende att vara på den nivån på tonskalan.

På samma sätt som ett 0,5-tillfälle av sorg kan få ett barn att agera längs bandet för sorg för en kort stund, så kan en 0,5-fixering få en individ att agera som en 0,5:a mot de flesta saker och ting i sitt liv.

Det finns tillfälligt beteende eller fixerat beteende.L. Ron Hubbard
Grundare av Dianetik och Scientologi


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »


GRATIS PERSONLIGHETSTEST
 
Studiebesök, skolföredrag, grupparbeten om Scientologi

Om du har frågor kring personlig utveckling eller andligt helande, KONTAKTA OSS gärna!

Utforska ditt undermedvetna! Använd DIANETIK av L. Ron Hubbard.