konvalescens:

period av tillfrisknande efter sjukdom.