Copyright/Varumärkesinformation - www.nyniva.nu:

Copyright © 2005-2010 Ny Nivå. Alla rättigheter förbehållna.

Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk och fotografier.
Ingen del av innehållet i dessa Internetsidor får reproduceras utan copyrightinnehavarens tillåtelse.
Dianetik®, Scientologi®, Hubbard®, OCA® och Oxford Capacity Analysis® är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.