Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 VIDEOKANAL

 Artiklar    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

Är du FÖRETAGARE?
Eller CHEF? »
  

Hur lagras dina minnen?

Vetenskapsmän har länge hävdat att det finns fem sinnen - syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Men ändå, som vi nämnde i Dianetik, är dessa bara början. Exakt hur lagras alla dessa minnen i sinnet?

I Dianetik gjorde Ron ett av de första, stora genombrotten om minneslagring med upptäckten av något som kallas tidsspåret. Tidsspåret förklarar precis hur vi lagrar minne. Ron upptäckte att vartenda ögonblick i livet lagras i minnet.

Och inte bara det, dessa bilder kan ses lagrade på tidsspåret i den ordning de har inträffat.

Dessa arkiv innehåller också alla sensoriska perceptioner som har spelats in.

Som Ron förklarar, vissa människor kan komma ihåg en händelse i sina liv, men de hör inga ljud, ser inte färger eller känner temperatur. Men ändå finns alla dessa sensationer där, arkiverade tillsammans med resten av minnena.

Ron upptäckte att förmågan att återkalla dessa sinnen varierar från person till person.

Och så har gåtan, som så många försökt lösa - hur minne lagras i sinnet - slutligen fått sin lösning i Dianetik. Och genom att läsa boken kommer du att lära dig mycket mer.

Dolda minnen

Vad är det som händer när du försöker komma ihåg något men det inte kommer något? Finns det delar av ditt liv "som du bara inte kan" komma ihåg? Vissa tidsperioder?

Varför är vissa minnen dolda för oss?

Minne kan vara så svårfångat att folk, genom åren, har konstruerat många underliga sätt att hålla kvar det. De brukade knyta knutar på näsdukar som påminnelse om någon händelse, och någon utövade den gamla traditionen att gnida en gammal mans kala hjässa för att komma åt hans lagrade kunskap. Eller så försökte de med det gamla tricket att knyta ett snöre runt fingret.

Nu för tiden täcker de sina skrivbord med "notisar" med anteckningar skrivna på var och en. Och vissa kryper fortfarande till sängs med en bok under kudden i förhoppning om att informationen på något sätt kommer att sippra in i deras minne medan de sover. Inga av dessa underliga lösningar förhindrar egentligen minnet från att komma undan ens grepp.

Att komma ihåg namn

Det att komma ihåg andra människors namn är en källa till stor frustration för många. Det finns faktiskt hela filosofiska ämnen helt ägnade åt detta problem. Om, till exempel, två personer som använder ett minnessystem skulle råkas på gatan, skulle replikskiftet kunna gå till ungefär så här.

I ett försök att komma ihåg kvinnans namn, Sandy, skulle mannen kunna göra en mental anteckning om detta, med en skissad strandscen runt henne.

För att komma ihåg hans namn, Bill, skulle hon kunna besvara detta med att måla en mental tavla av honom sittande bakom ratten i en bil.

Återigen har en komplicerad metod utvecklats på grund av oförmågan att komma ihåg.

Vad är det verkliga problemet?

Minnessystem riktar sig egentligen inte till problemet med minnesblockering. Vad är källan till oförmåga att minnas? Blir vissa minnen bara upplösta? Eller försvinner? Eller finns det något som skyler dem så att du inte kan komma åt dem?

I Dianetik liknar Ron tidsspåret vid en bit film. Kameran går och allt spelas in ända från de tidigaste ögonblicken i livet.

Men han upptäckte mystiska blanka fläckar, där det inte verkade finnas något. Vart tog minnena vägen?

Ron upptäckte att alla förutom två sorters minnen lagrades i standardminnesbankerna.

Ögonblick av smärta när personen, till större eller mindre grad, blev medvetslös, lagras i en annan del av sinnet. Detta är orsaken till att vi har blanka fläckar - dessa minnen arkiveras på annan plats.

Vad skadar den mänskliga datorn?

De mentala inspelningarna av smärtsamma upplevelser reagerar mot personen som hypnotiska suggestioner och stänger av minnet som ett datavirus, eller en kortslutning. Genom att använda procedurerna i Dianetik-boken kan du bli av med ditt reaktiva sinne.

Och detta visar varför Dianetik fungerar. Den försöker inte bara överbrygga problemet. Dianetiken tar bort problemet vid dess källa - det reaktiva sinnet.

Att förbättra ditt liv

Människan har i hundratals år försökt förstå det svårgripliga ämnet minne. Alla försök har misslyckats för att de inte förstod hur sinnet fungerar, och inte hade någon möjlighet att bli av med det reaktiva sinnet - minnesförstöraren. De skulle ha gett vad som helst för att äga kunskapen i Dianetik-boken. Som L. Ron Hubbard skrev i kapitel 1:

"Omfattningen, lagringskapaciteten och förmågan att återkalla hos det mänskliga minnet fastslås slutgiltigt med Dianetiken."

Boken Dianetik har legat på tidningen The New York Times bästsäljarlista i 100 veckor, och det finns mer än 20 miljoner exemplar i omlopp, på 53 språk och i mer än 150 länder. Och nu finns det, utöver boken, en DVD (eller video) som visar hur Dianetik-teknologin fungerar, samt en serie föreläsningar med en demonstration av L. Ron Hubbard på CD, och en distanskurs som kan göras on-line för att få dig att komma igång. Kursen ger dig också obegränsad och kostnadsfri tillgång till professionellt utbildade Dianetikrådgivare som kommer att besvara dina frågor on-line.

Miljontals människor har upptäckt att Dianetik förbättrade deras minne. Ta reda på vad den kan göra för dig.

« Tillbaka              Gratis Personlighetstest              Lär Dig Dianetik »
 
Studiebesök, skolföredrag, grupparbeten om Scientologi

Om du har frågor kring personlig utveckling eller andligt helande, KONTAKTA OSS gärna!

Utforska ditt undermedvetna! Använd DIANETIK av L. Ron Hubbard.