Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

Är du FÖRETAGARE?
Eller CHEF? »
  

Testa dig själv

Detta test mäter din stress-nivå och hur olycklig/lycklig du är.

Det finns en skala över stress och bedrövelse.

Den kallas den Emotionella tonskalan, och utvecklades av författaren och filosofen L. Ron Hubbard efter grundlig forskning kring människans natur och mänskligt beteende.

Detta test finner din s.k emotionella ton, som bestämmer hur frisk och lycklig du är som människa.

Tonskalans nivåer som ligger till grund för detta test är:

    4,0 — Entusiasm
3,5 — Gladlynthet
3,0 — Konservatism
2,5 — Uttråkning
2,0 — Antagonism
1,5 — Vrede
1,1 — Rädsla
0,5 — Sorg
0,1 — Apati

Ju högre en persons emotionella ton är, desto bättre klarar han sig i livet — desto bättre hanterar han STRESS och står emot påfrestningar — och desto bättre hälsa och större personlig styrka äger han.

Det finns svar att få på dina frågor om dig själv. Det finns sätt att förändra det du vill förändra hos dig själv — i positiv riktning. Genom att göra detta test tar du första steget för att få kontroll över ditt liv.

Stress-testet för en persons emotionella ton är baserat på
Hubbard-tabellen för bedömning av människan
som används för att fastställa din kroniska emotionella ton-nivå.

Din emotionella ton säger en hel del om:

  • hur rationell du är
  • ditt allmänna hälsotillstånd
  • hur väl du hanterar stress och oro
  • i vilket skick dina ägodelar befinner sig
  • din framgångspotential
  • hur du bäst väljer en partner
    m.m.

Gå vidare till STRESS-testet »

 
Studiebesök, skolföredrag, grupparbeten om Scientologi

Om du har frågor kring personlig utveckling eller andligt helande, KONTAKTA OSS gärna!

Utforska ditt undermedvetna! Använd DIANETIK av L. Ron Hubbard.