Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 VIDEOKANAL

 Artiklar    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

Är du FÖRETAGARE?
Eller CHEF? »
  

Människans delar

En människa består således av tre delar: en kropp, ett sinne och individen själv - den andliga varelsen eller thetanen.

Efter denna upptäckt grep sig L. Ron Hubbard an uppgiften att exakt beskriva människans olika delar.

Först har vi själva kroppen. Det är människans strukturerade fysiska sammansättning. Den är inte personen själv.

Därnäst har vi sinnet, vilket i grunden består av bilder.

Slutligen har vi den viktigaste delen, thetanen. Thetanen är inte ett ting. Den är skaparen av ting.

Den mest betydelsefulla av människans tre delar är uppenbarligen thetanen. Utan den skulle det nämligen inte finnas något sinne eller liv i kroppen, men utan en kropp eller ett sinne skulle det fortfarande finnas liv hos thetanen.

Thetanen använder sinnet som ett kontrollsystem mellan sig själv och det fysiska universum. Sinnet är inte detsamma som hjärnan. Hjärnan är en del av kroppen och bestämmer inte intelligensen; den kan snarare liknas vid en telefonväxel. Att påstå att en telefonväxel utgör intelligensen i det företag den betjänar, är detsamma som att påstå att hjärnan utgör intelligensen hos en människa. Det är helt enkelt inte sant. Hjärnan är bara en länk som likt en telefonledning förmedlar information. Sinnet registrerar och lagrar thetanens tankar, beslut, slutsatser, observationer och perceptioner under hela hans existens. Thetanen använder sitt sinne när han handskas med livet och det fysiska universum. Kroppen (inklusive hjärnan) är thetanens kommunikationscentral; den är ett fysiskt föremål, inte personen själv.

Thetanen är den identitet som ÄR individen; det är inte kroppen. I Scientologin har det befunnits att en thetan kan lämna kroppen och existera oberoende av denna. Detta fenomen kallas exteriorisering. Efter att ha exterioriserat vinner en person visshet om att han är sig själv och inte sin kropp.

Thetanen är källan till allt skapande och är själva livet. För första gången i mänsklig erfarenhet står det fullständigt klart att anden är odödlig och besitter förmågor långt utöver de som man hittills förutspått. Det faktum att en thetan kan exteriorisera från sin kropp innebär att de mål som spiritualismen, mysticismen och liknande områden har försökt uppnå - med ringa framgång (om ens det) - nu kan förverkligas.

Identifierandet av thetanen möjliggör både ökade förmågor och ett höjt medvetande - förbättringar som inte är möjliga att uppnå inom de verksamhetsområden som hävdar att människan bara är en kropp och därför är helt utlämnad åt det fysiska universums begränsningar. Ett exempel är psykologin, som manövrerade sig in i en återvändsgränd. I och med att psykologin inte hade någon som helst uppfattning om att en livsingjutande faktor existerar, urartade den till att bli en verksamhet vars enda ambition är att skapa en effekt på livsformer.

I Scientologin vänder man sig emellertid direkt till thetanen. Genom att på detta sätt gripa sig an uppgiften att förbättra en individ åstadkommer man ökad andlig frihet, intelligens och kraft för individens del, och klargör dessutom varje del av livet.

« Tillbaka              Gratis Personlighetstest »
 
Studiebesök, skolföredrag, grupparbeten om Scientologi

Om du har frågor kring personlig utveckling eller andligt helande, KONTAKTA OSS gärna!

Utforska ditt undermedvetna! Använd DIANETIK av L. Ron Hubbard.