Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 VIDEOKANAL

 Artiklar    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

Här finner du ett 80-tal olika videoinslag om bl. a. Scientologins religiösa grunder, vad Scientologer får ut av sitt engagemang, och alla de samhällsförbättrande insatser som bedrivs över hela världen inom områdena mänskliga rättigheter, drogrehabilitering och drogförebyggande information, återupprättandet av etiska och moraliska värden i samhället, effektivare studie- och utbildningsmetoder, hjälpinsatser vid olyckor och katastrofer, m.m.
The Scientology Video Channel requires Adobe Flash Player.