Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

Är du FÖRETAGARE?
Eller CHEF? »
  

Hur minnen lagras

Förmågan att kunna återkalla händelser i livet är en del av livet självt. Ditt minne är vitalt för din framgång och lycka. Men ändå är den verkliga sanningen om ämnet inhöljd i förvirring och mysterium. Utan minne är vi förlorade.

I denna artikel kommer du att följa det eviga sökandet efter svar rörande minnet, och få nyckeln som kommer att hjälpa dig låsa upp mysterierna. Lagras minnen i hjärnan? Hur upprätthålls minnet? Varför är vissa minnen dolda för dig?

Ditt sinne

Ditt sinne - det kan vara din finaste tillgång eller din största belastning. Det kan vara en källa till inspiration eller frustration. Hur många gånger har du glömt var du parkerade bilen? Eller var du lade nycklarna, väskan eller plånboken? Eller glömt någons namn två minuter efter att ni presenterades för varandra? Glöm en födelsedag eller årsdag och du kan komma att märka att andra glömmer dig.

Låt oss ta en titt på ett människans äldsta mysterier - MINNE.

Att förstå minnet innebär att förstå hur sinnet fungerar. Varför försvinner vissa minnen från dig medan andra jagar dig?

Forntida idéer

Den grekiske filosofen, Aristoteles, trodde att minnet lagrades fysiskt i hjärnan. Och att dessa minnen gjorde, vart och ett, över loppet av en livstid intryck i vävnaden. Aristoteles teori faller isär när man betänker hur lite tid det skulle ta att "täcka" hjärnan med minnen. Utrymmet är begränsat och ändå verkar minneskapaciteten närmast obegränsad.

Och minnets oförklarliga natur undflydde Aristoteles ytterligare vilket bevisas av det faktum att han trodde alla människans känslor fanns i hjärtat.

Bulor på huvudet

På 1800-talet började Franz Josef Gall, en vetenskapsman inom neurologin, sprida sina idéer om minnet. Som liten pojke hade han uppmärksammat att barn med gott minne också hade vad han kallade, "utstående ögon". Denna barndomsobservation ledde Gall till slutsatsen att minnen lagras i hjärnan. Han fortsatte teoretisera över att hjärnan innehåller centra som kontrollerade mentala funktioner, inte bara minnet, utan också otydliga egenskaper så som "underbarhet" och "klibbighet".

Han trodde till och med att han kunde diagnostisera och behandla någons problem genom att känna på bulorna på hans huvud.

Gall var övertygad om att när han undersökte skallen, undersökte han "sinnet". I slutet av artonhundratalet ansåg allmänheten att om det fanns bulor som man behövde oroa sig för, ja då satt de sannolikt på Galls huvud. Hans idéer blev till ett internationellt skämt. Men faktum kvarstod att sinnets område tyvärr inte hade rört sig över huvud taget.

En blixt från klar himmel

1950 kom publiceringen av boken Dianetik skriven av L. Ron Hubbard.

I Dianetik förklarade Ron upptäckter om minnet och sinnets mysterier som var så långt före sin tid att världen fortfarande kämpar för att försöka komma ifatt.

Ron upptäckte att sinnet i själva verket var en samling mentala intrycksbilder. Genom experiment fann han att det mänskliga sinnet kunde ta 25 bilder per sekund. Med den hastigheten spelar sinnet in 1500 bilder per minut.

Dianetik förklarar att det inte bara är visuell inspelning - utan att många andra perceptioner också spelas in: temperatur, dofter, ljud, sinnesstämning, hjärtslag, muskelspänning, rörelse och ytterligare dussintals perceptioner. Som Ron senare upptäckte, finns det 57 olika perceptioner. Multiplicera detta med antalet mentala intrycksbilder du spelar in under 60 sekunder, så blir det nästan etthundratusen begrepp som anförtros åt minnet på en minut!

Den häpnadsväckande kraften hos människans minne

Ron upptäckte också att informationen i minnet är korsindexerad. Personen ser en bil, den bilden korsindexeras med andra bilder på bilar hon har i minnet, såväl som all annan information hon har om bilar, modeller, färger, hur man kör dem, och så vidare.

Varje mental intrycksbild utgörs av miljontals informationsfragment. Så, sinnet tar in triljoner informationsfragment varje timme.

Bara under den senaste halvtimmen eller så, har ditt minne vuxit med nästan 18 000 mentala intrycksbilder, eller någonting i storleksordningen av 7 triljoner informationsfragment.

Med detta i åtanke, är det möjligt att allt minne ligger lagrat någonstans i något kilo grå materia i huvudet?

Hur lagras dina minnen?     Fortsätt »
 
Studiebesök, skolföredrag, grupparbeten om Scientologi

Om du har frågor kring personlig utveckling eller andligt helande, KONTAKTA OSS gärna!

Utforska ditt undermedvetna! Använd DIANETIK av L. Ron Hubbard.